Funktion och teknik

Infravärme värmer på samma smarta vis som solen upp kroppar och föremål direkt utan att först ta omvägen via den omgivande luften. Detta innebär att lufttemperaturen i vistelsezonen kan vara lägre än med ett luftburet system utan att komforten påverkas. En lägre lufttemperatur ger också sänkta transmissions- och ventilationsförluster.

När yttemperaturen genom strålningen blir högre än rumsluften ger ytorna ifrån sig värmen till luften. Genom reflektion och genom att det sker ett strålningsutbyte mellan olika ytor i lokalen som har olika temperatur blir det en oerhört jämn och behaglig spridning av värmen i lokalen. Också ytor som befinner sig i skugga från infravärmaren kommer därmed att värmas upp. Även temperaturgradienten minskar med infravärme tack vare att mindre mängd varm luft stiger mot taket. Skillnaden i temperatur mellan golv och tak blir därmed ytterst liten.

Produkter

Sunbeams

Många fördelar med infravärme

Naturlig värme

Naturlig värme

Schultes infravärmare arbetar efter samma grundläggande naturliga princip som solen. Direkt solljus under en kall vinterdag gör att vi känner värme även om luften runt om är kall.

Solens värmeeffekt omsätts av elektromagnetiska vågor. Vid kontakt med människans kropp omvandlas denna energi till värme. Strålningsvärmen från Schulte fungerar på precis samma vis.

Värmer som solen!

Snabb uppvärming

Snabb uppvärming

Infravärme värmer snabbt och effektivt upp byggnaden. Systemets snabbhet medför att termisk komfort skapas avsevärt fortare än med ett luftburet system. Genom infravärme ges möjlighet till att mera exakt reglera inomhustemperaturen. Varje infravärmare har egen termostat och kan styras separat vilket möjliggör zon -och punktuppvärmning. Den goda reglerbarheten medför att längre temperatursänkningsperioder till lägre temperaturnivåer kan erhållas.

Kort uppvärmningstid ger lägre förbrukning!

Minskade luftrörelser

Minskade luftrörelser

Med infravärme skapas inga luftrörelser vilket leder till minskat drag och mindre omrörning av damm och andra föroreningar.

Tack vare att luftrörelserna i byggnaden minskar kan U-värderna i byggnadens väggar och tak förbättras något. Även ventilationsflödena kan sänkas i vissa lokaler.

Ljudnivåerna är dessutom betydligt lägre än för luftburna system, exempelvis aerotemprar.

Bra inneklimat!

Ingen varmluftskudde i taket

Ingen varmluftskudde i taket

Med ett konventionellt luftburet värmesystem samlas den varmaste luften under taket och den kallaste vid golvet. Med infravärme blir istället temperaturskillnaden ytterst liten. Varma golv ger upphov till ökad komfort. I lokaler där golven ibland är blöta kommer infravärmaren att torka upp golvytorna betydligt snabbare än hos luftburna system.

Bara ca 2°C temperaturskillnad mellan golv och tak!

Direktvärme

Direktvärme

Infravärme ger högre yttemperatur på material som hanteras i lokalen. Nerkylt material värms upp avsevärt snabbare än med ett luftburet system. Detta innebär också att kondensutfällning på kalla ytor kan förhindras vilket eliminerar fuktskador och korrosion.

Infravärme kan även, tack vare att ytor behålls varma, skapa ett visst klimat genom sin strålning vid öppna portar där annars temperaturen upplevs lika som utetemperaturen.

Tar inte omvägen via luften!

Enkel installation

Enkel installation

Infravärmaren placeras uppe i taket, inga vägg och golvytor tas i anspråk. De är inte heller i vägen för maskiner och annan utrustning. Även i lokaler med pallställ kan vi enkelt installera våra infravärmare. Dessutom behövs inget pannrum som tar upp yta.

Vid ändrade behov kan även infravärmaren flyttas.

Flexibelt system!

Temperaturfördelningen i jämförelse

Temperaturfördelningen i jämförelse

Var kan infravärme installeras?

Schultes infravärmare kan med fördel installeras i de flesta byggnader med takhöjd från ca 3,5 m och högre. Tack vare vårt breda utbud av modeller kan vi hitta en optimerad uppvärmningslösning för både mindre och större lokaler.

Vi löser uppvärmningen i såväl äldre, befintliga lokaler som i nyproducerade fastigheter. Beroende på takhöjd och/eller värmebehov finns infravärmare som strålar från 1 kW/m upp till 4 kW/m.

Begränsningar för installation av infravärme finns för lokaler med explosionsfarlig miljö, djurstall och i tvätthallar.

Användningsområden

  • Produktionshallar
  • Verkstäder
  • Lager/höglager
  • Godscentraler
  • Utställningshallar
  • Sport -och tennishallar
  • Varvslokaler
  • Flyghangarer
  • Inköpsgallerior